...

Писанзода Сухроби Хушвахтшо

Таджикский аграрный университет имени Шириншох Шотемур
Агробизнес

1-490101 (3130) Технологияи нигоҳдорӣ ва коркарди ашёи хоми ғизоии растанӣ

5 Курс

4 Группа